Skip to main content

Rada Nadzorcza

Miłoszewski Krzysztof - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotrak Jan - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Majewski Dariusz - Sekretarz Rady Nadzorczej
Członkowie Rady Nadzorczej:

Galewski Zenon - Członek Rady Nadzorczej
Garliński Romuald Zbigniew - Członek Rady Nadzorczej
Majkowski Ireneusz - Członek Rady Nadzorczej
Olber Jerzy - Członek Rady Nadzorczej
Ostrowski Sławomir - Członek Rady Nadzorczej
Wójcik Dariusz - Członek Rady Nadzorczej