Rada Nadzorcza

Krzysztof Miłoszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zenon Galewski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Ryszard Śliwiński - Sekretarz Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej:

Romuald Garliński - Członek Rady Nadzorczej
Janusz Leleniewski - Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Majewski - Członek Rady Nadzorczej
Jan Piotrak - Członek Rady Nadzorczej
Jan Smoliński - Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Smoliński - Członek Rady Nadzorczej