Finansowanie bieżącej działalności

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym

Limit kredytowy, na pokrycie bieżących zobowiązań Twojej firmy, który powiększa wolne środki na rachunku bieżącym i zależny jest głównie od wpływów na rachunek z prowadzonej działalności.

...więcej

Kredyt Obrotowy

Kredyt Obrotowy

Kredyt obrotowy to kredyt nieodnawialny, krótkoterminowy lub średnioterminowy. Przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy.

...więcej