Finansowanie bieżącej działalności

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt ten to limit kredytowy, który powiększa wolne środki na rachunku bieżącym rolnika i uzależniony jest głównie od wpływów na rachunek z produkcji rolnej. Kredyt udzielany jest na 12 miesięcy z możliwością 3-krotnego odnowienia bez obowiązku spłaty.

...więcej

Kredyt Agro Produkcja

Kredyt Agro Produkcja

Jest to atrakcyjnie oprocentowany kredyt z przeznaczeniem wyłącznie na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej udzielany na okres do 12 miesięcy w kwocie nawet do 2000,00 zł na hektar użytków rolnych.

...więcej

Agro gotówka

Agro Gotówka

Jest to szybkie wsparcie finansowe dla każdego gospodarstwa rolnego, w każdej nieprzewidzianej sytuacji, gdy potrzebne są pieniądze. Bank może udzielić kredytu nawet w tym samym dniu – przy absolutnym minimum formalności.

...więcej

Kredyt Gospodarski

Kredyt Gospodarski

Jest to dofinansowanie środkami obrotowymi przeznaczone dla każdego gospodarstwa rolnego na sfinansowanie wszelkich potrzeb związanych z działalnością rolniczą (tj. materiały, półprodukty, towary, zapasy, usługi itp.).

...więcej