Skip to main content

O Banku

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000049853.

NIP 761-00-02-509

REGON 000509063

Jesteśmy zrzeszeni w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (GRUPA BPS)