O Banku

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000049853.

NIP 761-00-02-509

REGON 000509063

Jesteśmy zrzeszeni w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (GRUPA BPS)