Skip to main content

Historia banku

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu powstał w 1924 roku. Wtedy to 12 założycieli powołało do życia "Bank Spółdzielczy z nieograniczoną odpowiedzialnością w Przasnyszu", którego głównym celem była walka z lichwą i powstrzymanie wzrostu stopy procentowej pożyczek na rynku powiatu przasnyskiego. Od 1950 roku w związku  z reformą bankową, Bank zmienił nazwę na "Gminną Kasę Spółdzielczą z odpowiedzialnością udziałami w Przasnyszu". Nazwa "Bank Spółdzielczy" została przywrócona w 1962 roku i funkcjonuje obecnie.

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu usytuowany jest w powiecie przasnyskim - regionie nazywanym zielonymi płucami Polski. Pierwsza siedziba Banku znajdowała się w wynajmowanym lokalu. Następnie w 1929 roku została przeniesiona do nowo wybudowanego budynku przy jednej z głównych ulic miasta. W siedzibie tej instytucja pozostała do 1982 roku. Wówczas został kupiony nowy budynek przy ulicy Słowackiego 1,  gdzie  Bank mieści się do dziś.

Do roku 1975 Bank Spółdzielczy w Przasnyszu zrzeszony był w Centralnym Związku SOP. W latach 1975 – 1992 w BGŻ, a od 1992 roku do 2002 roku w Banku Unii Gospodarczej w Warszawie. Począwszy od roku 2002  do chwili obecnej zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

Do istotnych wydarzeń związanych z działalnością instytucji należy zaliczyć:

  • Utworzenie w 1951 roku punktów kasowych w Jednorożcu, Krzynowłodze Małej i Czernicach Borowych, które następnie przekształcono w Filie Banku a później w Oddziały za wyjątkiem Czernic Borowych, które zorganizowały samodzielną kasę spółdzielczą.
  • Zmiana w 1986 roku siedziby Oddziału w Jednorożcu z wynajmowanego lokalu do nowo wybudowanego budynku.
  • Zmiana w 1990 roku siedziby Oddziału w Krzynowłodze Małej z wynajmowanego lokalu do nowo wybudowanego budynku.
  • W 1999 roku połączenie Banku Spółdzielczego w Przasnyszu z Bankiem Spółdzielczym w Krasnem, a następnie utworzenie oddziału w Krasnem.
  • Rok 2006 - Otwarcie Punktu Kasowego Nr 1 w Urzędzie Skarbowym w Przasnyszu.
  • Rok 2008 - Otwarcie Oddziału Banku w Czernicach Borowych.
  • Rok 2010 - Otwarcie Punktu Kasowego Nr 2 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Przasnyszu.
  • Otwarcie w 2011 roku Oddziału Banku w Konopkach Gm. Stupsk (powiat mławski).
  • Otwarcie w 2016 roku Oddziału Banku w Chorzelach.

W ostatnich latach podjęto liczne działania mające na celu podniesienie standardów obsługi klienta i bezpieczeństwa działania Banku. W tym celu rozszerzono wachlarz oferowanych produktów, wprowadzono bankowość elektroniczną, wdrożono obsługę walutową klientów oraz zmodernizowano zaplecze informatyczne. Istotnym elementem działalności stał się też marketing, w ramach którego Bank inwestuje w reklamę, wizerunek w mediach, Internecie oraz bierze intensywny udział w kampaniach reklamowych Zrzeszenia Banku BPS S.A.

Ostatni okres działalności Banku Spółdzielczego w Przasnyszu to znaczny wzrost sumy bilansowej, funduszy własnych i poprawa wyników finansowych.