Skip to main content
  • MojeID

Regulamin MojeID


Informacja dla klienta dot. Usługi MojeID

           Bank Spółdzielczy w Przasnyszu informuje, że Klienci chcący skorzystać z usługi mojeID za pośrednictwem Banku zobowiązani są uzupełnić w placówce Banku aktualny adres email oraz numer telefonu a także inne dane jeśli nie zostały wcześniej zaktualizowane.

Bez zaktualizowania danych, o których mowa wyżej oraz podania adresu email oraz numeru telefonu skorzystanie z usługi mojeID nie będzie możliwe.