Rachunki

ROR Standard

ROR STANDARD jest podstawowym rachunkiem oszczędnościowo - rozliczeniowym prowadzonym w walucie PLN przygotowanym dla Klienta indywidualnego. To wygodne konto, które promuje niskie koszty obsługi, swobodny dostęp do szerokiego wachlarza atrakcyjnych produktów i usług z oferty Banku oraz jasne i czytelne zasady współpracy.

ROR Branża

ROR BRANŻA jest rachunkiem oszczędnościowo - rozliczeniowym prowadzonym w walucie PLN przygotowanym dla Klienta indywidualnego będącego pracownikiem administracji, oświaty, służby zdrowia, służb mundurowych, branży energetycznej i ciepłowniczej, finansów, ubezpieczeń oraz dla emerytów i rencistów. To wygodne konto, które promuje niskie koszty obsługi, swobodny dostęp do szerokiego wachlarza atrakcyjnych produktów i usług z oferty Banku oraz jasne i czytelne zasady współpracy.

...więcej

ROR Student

ROR STUDENT jest rachunkiem oszczędnościowo - rozliczeniowym prowadzonym w walucie PLN przygotowanym dla osób uczących się bądź studiujących, które nie ukończyły 26 roku życia. Jest to wygodne konto, które promuje niskie koszty obsługi, swobodny dostęp do szerokiego wachlarza atrakcyjnych produktów i usług z oferty Banku oraz jasne i czytelne zasady współpracy.

...więcej

Rachunek Walutowy

RACHUNEK WALUTOWY jest rachunkiem oszczędnościowym płatnym na każde żądanie prowadzonym w walucie EUR przeznaczonym  dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych będących rezydentami i nierezydentami. Konto służy do przechowywania środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych z wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej.

...więcej