Skip to main content

500 plus

 • Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

  Za pośrednictwem systemu bankowości internetowej eBankNet Bank Spółdzielczy w Przasnyszu umożliwia posiadaczom rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych złożenie wniosku o świadczenie w ramach programu 500+. Wniosek Rodzina 500+  można pobrać i wysłać tylko raz w ramach tej samej sesji logowania.

  Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników. Kontrola wniosku pod względem formalnym i merytorycznym dokonywana jest przez odpowiedni Organ administracyjny.

  Informacje o Programie Rodzina 500 plus są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Rodzina500plus.gov.pl.

 • Proces otrzymania świadczenia:

  • Wypełniasz Wniosek Rodzina 500 plus online w systemie eBankNet.
  • Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.
  • Po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia w ramach Programu Rodzina 500 plus na wskazany we wniosku rachunek.
 • Zasady wypełniania wniosku:

  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 plus znajdziesz po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej eBankNet (zakładka zarządzanie).
  • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu eBankNet.
  • Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
  • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500 plus na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Rodzina500plus.gov.pl.
  • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).
  • Jeżeli składasz wniosek na drugie lub kolejne dziecko, czyli wniosek w wersji uproszczonej – pamiętaj o konieczności podania danych pierwszego dziecka oraz dodatkowych członków rodziny, np. małżonka w sekcji III „Dane członków rodziny”.
  • Jeżeli wypełniasz wniosek Rodzina 500 plus także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny.
  • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500 plus na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Rodzina500plus.gov.pl lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
  • Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:
  • Informacje dotyczące załączników:
   • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk
   • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB
   • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB
   • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku
   • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF
 • Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych przy składaniu wniosku do programu Rodzina 500+

  Bank Spółdzielczy w Przasnyszu na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej daje swoim Klientom możliwość skorzystania z programu Rodzina 500+. Rola Banku Spółdzielczego w Przasnyszu polega na umożliwieniu złożenia wniosku za pośrednictwem serwisu transakcyjnego eBankNet oraz dostarczeniu go do systemu Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo. Proces ten zostanie przeprowadzony przez Bank Spółdzielczy w Przasnyszu z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa, a Bank Spółdzielczy w Przasnyszu nie będzie wykorzystywał danych podanych przez Klientów w formularzach zgłoszeniowych.

  Składając wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Przasnyszu, prosimy pamiętać, że:

  • za skorzystanie z usługi realizacji wniosku Rodzina 500+ Bank Spółdzielczy w Przasnyszu nie pobiera żadnej opłaty, a dostęp do wniosku mają jedynie Klienci zalogowani do serwisu transakcyjnego eBankNet
  • aby skorzystać z tej usługi nie trzeba instalować na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania
  • Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, jako potwierdzenie wysłania wniosku 500+. Wiadomość będzie pochodziła z systemu emp@tia (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Bank Spółdzielczy w Przasnyszu będzie informował na bieżąco o funkcjonalności dot. Programu 500+, poprzez system eBankNet. Jeżeli jakaś wiadomość w sprawie wysyłania wniosku 500+ wzbudzi Państwa podejrzenia bądź wątpliwości, ponieważ w treści pojawi się prośba o podanie danych potrzebnych do logowania bądź haseł jednorazowych, prosimy bezzwłocznie zgłosić takie zdarzenie do Banku Spółdzielczego w Przasnyszu.

  Pragniemy poinformować, iż Bank Spółdzielczy w Przasnyszu w związku z realizacją procesu składania wniosku do programu Rodzina 500+ nie będzie wymagał od Państwa podawania jakichkolwiek danych za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości tekstowych SMS. Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zasady ograniczonego zaufania w stosunku do wiadomości przesyłanych do Państwa tymi kanałami, zawierającymi prośbę o podanie poufnych danych lub próbującymi kierować nas na fałszywe strony Banku za pomocą załączonych linków.

  Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji - na co warto zwrócić szczególną uwagę, by przy okazji składania wniosków o wypłatę świadczenia 500+ drogą on-line nie stać się ofiarą cyberprzestępców.

 • Zgłaszanie reklamacji

  Reklamacje dotyczące wniosku Rodzina 500 plus, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:
  • w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej eBankNet, etapu rejestracji wniosku w systemie eBankNet oraz jego wysłania;
  • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.