Skip to main content

Inne usługi

 • Rozliczenia dewizowe

  Bank Spółdzielczy w Przasnyszu pośredniczy w realizacji przekazów w obrocie. Przekazy w obrocie dewizowym to: polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. Zlecając przekaz w obrocie dewizowym należy wypełnić Dyspozycję przekazu w obrocie dewizowym i złożyć ją w Banku.

  POLECENIE WYPŁATY - jest to skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

  PRZELEW REGULOWANY - jest to wyrażone w EUR polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez klienta banku krajowego na rzecz beneficjenta w kraju Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie lub przelew w EUR zrealizowany na rzecz klienta banku krajowego, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniających następujące warunki:

  1. waluta transakcji EUR,
  2. kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.000,00,
  3. dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN   poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz,
  4. występuje opcja kosztowa „SHA" co oznacza przy przekazach:

  a) wysyłanych, że: prowizje i opłaty Banku pokrywa zleceniodawca przekazu; prowizje i opłaty banku beneficjenta - beneficjent,

  b) otrzymywanych, że: prowizje i opłaty Banku pokrywa beneficjent przekazu; prowizje i opłaty banku zleceniodawcy- zleceniodawca.

  PRZELEW SEPA - jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki:

  1. waluta transakcji EUR,
  2. dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz,
  3. występuje opcja kosztowa „SHA" co oznacza przy przekazach:
  4. przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych,
  5. bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT.

  PRZEKAZY DEWIZOWE OTRZYMANE - dla prawidłowego wykonania wpływu z zagranicy należy dostarczyć zleceniodawcy następujące dane:

  • nazwa odbiorcy oraz adres,
  • pełny numer rachunku bankowego w formacie IBAN, który otrzymuje się poprzez dodanie przed numerem rachunku w formacie krajowym NRB liter PL,
  • kod SWIFT Banku pośredniczącego - adresata płatności POLUPLPR.

  Szczegółowe informacje uzyskasz kontaktując się z nami:

  pobrane

  Centrala Banku
  Przasnysz ul. Słowackiego 1                     (29) 752 33 00                   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Oddziały:
  Przasnysz, ul. Św St Kostki 11 (29) 756 40 50
  Chorzele, ul. Ogrodowa 1   (29) 752 52 47
  Jednorożec, ul. Odrodzenia 14 (29) 751 83 79
  Konopki, ul. Kredytowa 6 (23) 653 25 01
  Krasne, ul. Mickiewicza 27 (23) 671 00 13
  Krzynowłoga Mała, ul. Przasnyska 1 (29) 751 27 29
 • Rachunki masowe

  Oferowana przez nasz Bank usługa rachunków masowych umożliwia obsługę rachunków dla wszystkich Państwa klientów (kontrahentów, dostawców, odbiorców, abonentów, itp.)

  Dla każdego Państwa klienta tworzony jest indywidualny rachunek w formacie IBAN, który wykorzystywany jest do ewidencjonowania wpłat (płatności) dokonywanych przez klientów na Państwa rachunek.

  Szczegółowe informacje uzyskasz kontaktując się z nami:

  pobrane

  Centrala Banku
  Przasnysz ul. Słowackiego 1                     (29) 752 33 00                   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Oddziały:
  Przasnysz, ul. Św St Kostki 11 (29) 756 40 50
  Chorzele, ul. Ogrodowa 1   (29) 752 52 47
  Jednorożec, ul. Odrodzenia 14 (29) 751 83 79
  Konopki, ul. Kredytowa 6 (23) 653 25 01
  Krasne, ul. Mickiewicza 27 (23) 671 00 13
  Krzynowłoga Mała, ul. Przasnyska 1 (29) 751 27 29