Inne usługi

Rozliczenia dewizowe

Rozliczenia dewizowe

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu pośredniczy w realizacji przekazów w obrocie. Przekazy w obrocie dewizowym to: polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. Zlecając przekaz w obrocie dewizowym należy wypełnić Dyspozycję przekazu w obrocie dewizowym i złożyć ją w Banku.

POLECENIE WYPŁATY - jest to skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

PRZELEW REGULOWANY - jest to wyrażone w EUR polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez klienta banku krajowego na rzecz beneficjenta w kraju Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie lub przelew w EUR zrealizowany na rzecz klienta banku krajowego, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniających następujące warunki:

 1. waluta transakcji EUR,
 2. kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.000,00,
 3. dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN   poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz,
 4. występuje opcja kosztowa „SHA" co oznacza przy przekazach:

a) wysyłanych, że: prowizje i opłaty Banku pokrywa zleceniodawca przekazu; prowizje i opłaty banku beneficjenta - beneficjent,

b) otrzymywanych, że: prowizje i opłaty Banku pokrywa beneficjent przekazu; prowizje i opłaty banku zleceniodawcy- zleceniodawca.

PRZELEW SEPA - jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki:

 1. waluta transakcji EUR,
 2. dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz,
 3. występuje opcja kosztowa „SHA" co oznacza przy przekazach:
 4. przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych,
 5. bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT.

PRZEKAZY DEWIZOWE OTRZYMANE - dla prawidłowego wykonania wpływu z zagranicy należy dostarczyć zleceniodawcy następujące dane:

 • nazwa odbiorcy oraz adres,
 • pełny numer rachunku bankowego w formacie IBAN, który otrzymuje się poprzez dodanie przed numerem rachunku w formacie krajowym NRB liter PL,
 • kod SWIFT Banku pośredniczącego - adresata płatności POLUPLPR.

Szczegółowe informacje uzyskasz kontaktując się z nami:

Centrala Banku
Przasnysz ul. Słowackiego 1                     (29) 752 33 00                    centrala-bs.przasnysz@bankbps.pl
Oddziały:
Chorzele, ul. Ogrodowa 1                          (29) 752 52 47
Czernice Borowe, ul. Dolna 2                    (23) 674 62 53
Jednorożec, ul. Odrodzenia 14                  (29) 751 83 79
Konopki, ul. Kredytowa 6                           (23) 653 25 01
Krasne, ul. Mickiewicza 27                        (23) 671 00 13
Krzynowłoga Mała, ul. Przasnyska 1         (29) 751 27 29

Rachunki masowe

Rachunki masowe

Oferowana przez nasz Bank usługa rachunków masowych umożliwia obsługę rachunków dla wszystkich Państwa klientów (kontrahentów, dostawców, odbiorców, abonentów, itp.)

Dla każdego Państwa klienta tworzony jest indywidualny rachunek w formacie IBAN, który wykorzystywany jest do ewidencjonowania wpłat (płatności) dokonywanych przez klientów na Państwa rachunek.

Szczegółowe informacje uzyskasz kontaktując się z nami:

Centrala Banku
Przasnysz ul. Słowackiego 1                     (29) 752 33 00                    centrala-bs.przasnysz@bankbps.pl
Oddziały:
Chorzele, ul. Ogrodowa 1                          (29) 752 52 47
Czernice Borowe, ul. Dolna 2                    (23) 674 62 53
Jednorożec, ul. Odrodzenia 14                  (29) 751 83 79
Konopki, ul. Kredytowa 6                           (23) 653 25 01
Krasne, ul. Mickiewicza 27                        (23) 671 00 13
Krzynowłoga Mała, ul. Przasnyska 1         (29) 751 27 29