Zebranie Grup Członkowskich

 Uprzejmie informujemy o terminie i porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej

 Termin Zebrań Grup Członkowskich:

w dniu 18.05.2021r.

 • Grupa Członkowska z Gminy Krasne                   -  godzina 900
 • Grupa Członkowska z Gminy Przasnysz               -  godzina 1030
 • Grupa Członkowska z Miasta Przasnysza             -  godzina 1130
 • Grupa Członkowska z Gminy Jednorożec             -  godzina 1300
 • Grupa Członkowska z Gminy Krzynowłoga Mała   -  godzina 1430

 Porządek Zebrania Grupy Członkowskiej:

 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 4. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
 5. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 6. Dyskusja.
 7. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku
 8. Sprawy różne.

 

Klauzula informacyjna RODO

AKTUALNOŚCI