Lokaty

Ulokowanie oszczędności na lokacie terminowej sprawia, że Twój kapitał pracuje bardziej efektywnie, gdyż możesz liczyć na wyższe oprocentowanie niż na rachunkach bieżących czy oszczędnościowych.

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu posiada w swojej ofercie lokaty terminowe w walucie PLN i EUR.

Korzyści:

 • bezpieczeństwo deponowanych środków,
 • oprocentowanie uzależnione od kwoty i okresu lokaty,
 • indywidualny okres oszczędzania od 1 do 36 miesięcy (Lokaty w PLN),
 • indywidualny okres oszczędzania od 1 do do 12 miesięcy (lokaty w EUR),
 • brak opłat za otwarcie, prowadzenie i likwidację lokaty,
 • możliwość założenia lokaty przez Internet,
 • zwrot zainwestowanych środków pieniężnych i odsetek gwarantowany przez BFG,
 • możliwość negocjacji oprocentowania w indywidualnych przypadkach.

Podstawowe parametry:

 • Waluta rachunku: PLN lub EUR,
 • Minimalna kwota wkładu: 100 zł lub odpowiednio 100 eur,
 • Oprocentowanie lokat: stałe lub zmienne,
 • Okres lokowania:

lokaty PLN od 1 do 36 miesięcy

lokaty EUR od 1 do 12 miesięcy

 • Posiadaczem konta bankowego może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Informacje dodatkowe:

 • Środki pieniężne zgromadzone na rachunku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do łącznej wysokości w równowartości w złotych 100 000 EURO,
 • Posiadacz lokaty terminowej może ustanowić w Banku pełnomocnictwo do Swoich pieniędzy na lokacie lub złożyć dyspozycję na wypadek śmierci,
 • Środki pieniężne zgromadzone na lokacie oprocentowane są wg stałej lub zmiennej stopy procentowej, ustalonej w stosunku rocznym zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku,
 • Właściciel lokaty może dokonać jej cesji tj. przeniesienia swoich praw do lokaty terminowej na rzecz innej osoby,
 • Bank nie prowadzi lokat terminowych jako rachunków wspólnych,
 • W umownym okresie lokowania środków na lokacie Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających.

Szczegółowe informacje uzyskasz kontaktując się z nami:

Centrala Banku
Przasnysz ul. Słowackiego 1                     (29) 752 33 00                    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddziały:
Chorzele, ul. Ogrodowa 1                          (29) 752 52 47
Czernice Borowe, ul. Dolna 2                    (23) 674 62 53
Jednorożec, ul. Odrodzenia 14                  (29) 751 83 79
Konopki, ul. Kredytowa 6                           (23) 653 25 01
Krasne, ul. Mickiewicza 27                        (23) 671 00 13
Krzynowłoga Mała, ul. Przasnyska 1         (29) 751 27 29