Zebranie Grup Członkowskich

Uprzejmie informujemy o terminie i porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej,

Terminy Zebrań Grup Członkowskich w dniu 26.04.2018r:

 • Grupa Członkowska z Gminy Przasnysz                      - godzina 8:45
  zebranie odbędzie się w Centrali Banku w Przasnyszu
 • Grupa Członkowska z Miasta Przasnysz                     - godzina 10:30
  zebranie odbędzie się w Centrali Banku w Przasnyszu
 • Grupa Członkowska z Gminy Krzynowłoga Mała       - godzina 12:00
  zebranie odbędzie się w Oddziale Banku w  Krzynowłodze Małej
 • Grupa Członkowska z Gminy Jednorożec                  - godzina 13:00
  zebranie odbędzie się w Oddziale Banku w  Jednorożcu
 • Grupa Członkowska z Gminy Krasne                          - godzina 14:30
  zebranie odbędzie się w Oddziale Banku w Krasnem

Porządek Zebrania Grupy Członkowskiej:

 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 5. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
 6. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Dyskusja.
 8. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku,
 9. Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 10. Sprawy różne.