Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu informuje, iż z dniem 20.12.2018r. Klientów Banku obowiązuje nowy „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”, zastępuje on dotychczas obowiązujące:

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych
Regulamin usługi SMS-Banking
Regulamin korzystania z Kanału Bankowości Elektronicznej eBankNet

Treść regulaminu dostępna jest poniżej.