Zmiana sposobu autoryzacji dla internetowych transakcji kartowych

Szanowni Państwo.

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu informuje, że w związku z wejściem w życie dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2) zobowiązującej Banki do stosowania silnego uwierzytelniania (SCA) we wszystkich płatnościach internetowych dokonanych kartą, w styczniu zmianie ulegnie sposób autoryzacji tych transakcji. Aby dokonać płatności internetowych z użyciem karty wymagane będzie: podanie kodu PIN ustawionego przez Państwa dla usługi 3D Secure, a następnie kodu przesłanego w wiadomości SMS na nr tel. podany w Banku.

W związku z powyższym prosimy już teraz o nadanie na portalu “KARTOSFERA” kodu PIN dla transakcji internetowych, aby po wprowadzonych zmianach mogli Państwo dokonywać płatności internetowych przy uzyciu karty.

Poniżej prezentujemy nowy sposób uwierzytelnienia przy użyciu dwuskładnikowej usługi 3D Secure oraz manual dotyczący nadania kodu PIN do transakcji internetowych. Wszystkie informacje na temat usług powiązanych z kartą płatniczą znaleźć Państwo możecie w Przewodniku Użytkownika po Portalu Kartowym „KARTOSFERA”.

 

AKTUALNOŚCI