Zebranie Grup Członkowskich

Uprzejmie informujemy o terminie i porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej

 

Terminy Zebrań Grup Członkowskich:

 w dniu 16.07.2020r.

 •  Grupa Członkowska z Gminy Przasnysz -  godzina 900
 • Grupa Członkowska z Miasta Przasnysza -  godzina 1100
 • Grupa Członkowska z Gminy Krasne -  godzina 1330

            

w dniu 17.07.2020r.

 •  Grupa Członkowska z Gminy Jednorożec -  godzina 1000
 • Grupa Członkowska z Gminy Krzynowłoga Mała -  godzina 1200 

 Porządek Zebrania Grupy Członkowskiej:

 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 4. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
 5. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 6. Dyskusja.
 7. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
 8. Sprawy różne.

AKTUALNOŚCI