Dobry Start (300+)

Informujemy, że naszym klientom umożliwiliśmy składanie elektronicznie wniosków w programie "Dobry Start" (300+) poprzez bankowość elektroniczną. Wniosek wypełniamy samodzielnie po zalogowaniu do swojego rachunku i wysyłamy bezpośrednio do właściwego organu prowadzącego postępowanie.

Program "Dobry Start" to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające u opiekunów zastępczych. Świadczenie przysługuje raz w roku uczniom poniżej 20 lat, rozpoczynającym rok szkolny oraz uczniom niepełnosprawnym, uczącym się w szkole do ukończenia 24. roku życia.

Dofinansowania nie otrzymają dzieci, które idą do przedszkola i "zerówki".

Link do bankowości internetowej